Αφαίρεση λεκτικό πρόβλημα: χιόνι. Ο Σαλ λύνει ένα λεκτικό πρόβλημα αφαίρεσης με αριθμούς μικρότερους από το 100. By G. Karalis Original video: Snow on Friday Addition and subtraction within 100 Early Math Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=wyWy4PouQxQ&feature=emb_logo