Γιατί λειτουργεί ο πολλαπλασιασμός με πίνακα δικτυωτού πλέγματος Original Khan Academy video: Why Lattice Multiplication Works https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/multiplication-division/lattice_multiplication/v/why-lattice-multiplication-works Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL7Y/