Ταχύτητα διαστημικού σταθμού σε τροχιά Original Khan Academy video: Space Station Speed in Orbit https://www.khanacademy.org/science/physics/newton-gravitation/gravity-newtonian/v/space-station-speed-in-orbit Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL4v/