Μια μεγάλη εικόνα της χημείας και γιατί είναι συναρπαστική. Πώς η χημεία σχετίζεται με τα μαθηματικά και άλλες επιστήμες. By N. Zavras Original video: Introduction to chemistry | Atoms, compounds, and ions | Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=Rd4a1X3B61w