Μάθετε πώς να βρείτε τη διαφορά μεταξύ δύο ωρών που εμφανίζονται σε δύο διαφορετικά αναλογικά ρολόγια. By G. Karalis Original video: Time differences | Math | 3rd grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=qSE1Z5F_vrU