Περίμετρος είναι η απόσταση γύρω από την άκρη ενός σχήματος. Μάθετε πώς να βρείτε την περίμετρο προσθέτοντας τα πλαϊνά μήκη των διαφόρων σχημάτων By G. Kαralis Original video: Introduction to perimeter | Measurement | Pre-Algebra | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=9uwLgf84p5w