Ο Sal χρησιμοποιεί έναν πίνακα και κατανόηση του πολλαπλασιασμού για να διαιρέσει. By G. Karalis Original video: The idea of division Multiplication and division Arithmetic Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=QI6x0KNxiCs