Ο Σαλ κατατάσσει σχήματα βάσει του αριθμού των πλευρών, τον αριθμό των γωνιών και τα μήκη των πλευρών. By G. Karalis and A. Kallionaki Original video: Cousin Fal's shape collection https://www.youtube.com/watch?v=8xbIS2UkQxI&feature=emb_logo