Καταμέτρηση σε εικόνες

Mετράμε τον αριθμό των αντικειμένων σε εικόνες. By A. Kallionaki Original video: Counting in pictures Counting Early Math Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=leDYnoNSvD4&feature=emb_logo