Εναλλακτική μέθοδος νοητικής αφαίρεσης

Εναλλακτική μέθοδος νοητικής αφαίρεσης Original Khan Academy video: Alternate mental subtraction method https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/addition-subtraction/sub_borrowing/v/alternate-mental-subtraction-method Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL7y/