Κλίμακα του μεγάλου

Κλίμακα του μεγάλου Original Khan Academy video: Scale of the large https://www.khanacademy.org/science/cosmology-and-astronomy/universe-scale-topic/scale-small-large-tutorial/v/scale-of-the-large