Επιμεριστική ιδιότητα της πρόσθεσης

Original video: The distributive law of multiplication over subtraction | Pre-Algebra | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=Badvask-UDU&feature=emb_logo