Επιταχυνόμενο κομμάτι πάγου σε κεκλιμένο επίπεδο Original Khan Academy video: Ice Accelerating Down an Incline https://www.khanacademy.org/science/physics/forces-newtons-laws/inclined-planes-friction/v/ice-accelerating-down-an-incline Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL5N/