Παράδειγμα για τη μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό Original Khan Academy video: Converting Fractions to Decimals Example http://www.khanacademy.org/math/arithmetic/fractions/v/converting-fractions-to-decimals-example Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL6r/