Η Lindsay συγκρίνει τα κλάσματα με τον ίδιο παρονομαστή. Συγκρίνει ένα ζευγάρι κλασμάτων οπτικά και ένα άλλο ζευγάρι χωρίς. By G. Karalis Original video: Comparing fractions with the same denominator | Math | 3rd grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=_Esc4JPE_FY