Παράδειγμα: Σχέση στοιχειομετρίας αντίδρασης και Νόμου ιδανικών αερίων

Συνδυάζοντας στοιχειομετρικούς υπολογισμούς με τον ιδανικό νόμο για το αέριο, μπορούμε να υπολογίσουμε ποσότητες αντιδρώντων και προϊόντων για χημικές αντιδράσεις που περιλαμβάνουν αέρια. By N. Zavras Original video: Worked example: Relating reaction stoichiometry and the ideal gas law | AP Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=FRNTJmqMko8