Περισσότερα για την έννοια του πολλαπλασιασμού. Χρησιμοποιήστε πίνακες και επαναλαμβανόμενη πρόσθεση για πολλαπλασιασμό. By G. Karalis Original video: More on the concept of multiplication https://www.youtube.com/watch?v=vfMx9-rJXuo