Ο Sal χρησιμοποιεί μια αριθμογραμμή για να πει την ώρα και να βρει τη διάρκεια ενός γεγονότος. ΒBy G. Karalis Original video: Telling time problems with number line | Fractions | 3rd grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=DA2w8lRelIc