Λεκτικό πρόβλημα πρόσθεσης: Φράχτης για άλογα. Ο Σαλ λύνει ένα λεκτικό πρόβλημα πρόσθεσης με αριθμούς μικρότερους από το 100. By G. Karalis Original video: Fence posts for horses Addition and subtraction within 100 Early Math Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=1dZsuE0vxEI&feature=emb_logo