Ο Sal χρησιμοποιεί την κατανόηση της αξίας θέσης ψηφίου για να αφαιρέσει. By G. Karalis Original video: Mental technique for subtraction without regrouping 3rd grade Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=iivtjjdSu9I&t=1s