Πρόσθεση χρησιμοποιώντας αριθμούς που είναι πολλαπλάσια του 10 και 100. By G. Karalis Original video: Addition using groups of 10 and 100 2nd grade Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=Nq88IHw4Y9E&feature=emb_logo