Η Lindsay βρίσκει το εμαβδόν ενός ορθογώνιου είτε με την καταμέτρηση τετραγωνικών μονάδων ή πολλαπλασιάζοντας τα μήκη των πλευρών By G. Karalis Original video: Transitioning from counting to multiplying to find area | 3rd grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=mu3HHCdYYtY