Παραδείγματα επιμεριστική ιδιότητας του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση και ως προς την αφαίρεση Original Khan Academy video: Distributive Property Example 1 http://www.khanacademy.org/math/arithmetic/number-properties/v/distributive-property-example-1 Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL7N/