Ο Sal λύνει ένα λεκτικό προβλημα πολλαπλών βημάτων πρόσθεσης χρησιμοποιώντας ένα διάγραμμα διαιρεμένης ράβδου. By G. Karalis Original video: Multi step addition word problem https://www.youtube.com/watch?v=dbCub716oSg&t=1s