Ο Σαλ προσθέτει δύο 3 ψηφίους αριθμούς χωρίς ανασυγκρότηση By G. Karalis Original video: Adding 3 digit numbers no regrouping 2nd grade Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=d3109sV6izY&feature=emb_logo