Επίλυση πρόσθεσης 3-ψήφιων αριθμών στο μυαλό σας

Ο Sal δείχνει μερικές τεχνικές για να κάνεις διανοητική πρόσθεση, όπως η δημιουργία ομάδων των 10 και 100. By G. Karalis Original video: Solving 3 digit addition in your head 2nd grade Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=jAfJcgPGqgI&feature=emb_logo