Σχεδιάζοντας μοντέλα σωματιδίων μειγμάτων αντίδρασης

Μία δεδομένη χημική αντίδραση μπορεί να αναπαρασταθεί χρησιμοποιώντας ένα σωματιδιακό διάγραμμα, στο οποίο το μείγμα αντίδρασης απεικονίζεται τόσο πριν από την αντίδραση όσο και μετά την ολοκλήρωση της αντίδρασης όσο το δυνατόν περισσότερο. Για να είναι συνεπείς με το νόμο της διατήρησης της μάζας, οι απεικονίσεις «πριν από την αντίδραση» και «μετά την αντίδραση» θα πρέπει η καθεμιά να περιέχει τους ίδιους αριθμούς και τύπους ατόμων. By N. Zavras Original video: Drawing particulate models of reaction mixtures | Chemical reactions | AP Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=kCkyk4YNUyY&feature=emb_logo