Αναγνώριση του ποσοστού %, του ποσού και της βάσης Original Khan Academy video: Identifying Percent, Amount and Base http://www.khanacademy.org/math/arithmetic/percents/v/identifying-percent-amount-and-base Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL7V/