Στέλνοντας το μπαλάκι έξω από ένα γήπεδο baseball Original Khan Academy video: Clearing the Green Monster at Fenway https://www.khanacademy.org/science/physics/two-dimensional-motion/two-dimensional-projectile-mot/v/clearing-the-green-monster-at-fenway Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL5f/