Μέγιστο ύψος κατακόρυφης βολής γνωρίζοντας το χρόνο

Μέγιστο ύψος κατακόρυφης βολής γνωρίζοντας το χρόνο Original Khan Academy video: Projectile Height Given Time https://www.khanacademy.org/science/physics/one-dimensional-motion/kinematic_formulas/v/projectile-height-given-time Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL6G/