Πρόσθεση και αφαίρεση μέχρι το 20. Mαθηματικά A΄Δημοτικού by G. Karalis Original Video: Addition and subtraction word problems: Gorrilas. Addition and subtraction within 20 Early Math https://www.youtube.com/watch?v=SfgD7Sm08ns&feature=emb_logo