Εύρεση ποσοστού. Για άλλη μια φορά, τα κλάσματα είναι φίλοι μας καθώς τους χρησιμοποιούμε για να βρούμε ένα ποσοστό. Θα δείτε επίσης μερικούς διαφορετικούς τρόπους για να φτάσετε στην απάντηση. G. Karalis Original video: Finding a percentage Decimals Pre Algebra Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=FaDtge_vkbg