Προτεραιότητα των πράξεων (β)

Προτεραιότητα των πράξεων Original Khan Academy video: Order of Operations 1 http://www.khanacademy.org/math/arithmetic/order-of-operations/v/order-of-operations-1 Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL7b/