Ο πιο συνηθισμένος τρόπος έκφρασης της συγκέντρωσης του διαλύματος είναι η μοριακότητα (Μ), η οποία ορίζεται ως η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας σε γραμμομόρια διαιρούμενη με τον όγκο του διαλύματος σε λίτρα: M = γραμμομόρια διαλυμένης / λίτρα διαλύματος. Ένα διάλυμα που είναι 1,00 molar (γραμμένο 1,00 M) περιέχει 1,00 mole διαλυμένης ουσίας για κάθε λίτρο διαλύματος. By N. Zavras Original video: Molarity | Intermolecular forces and properties | AP Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=L-Uhyjt8t10