Η Lindsay ανακαλύπτει πόσο καιρό χρειάστηκε για να λύσει ένα παζλ όταν δοθεί η ώρα έναρξης και τερματισμού. By G. Karalis Original video: Time word problem (puzzle) | Math | 3rd grade | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=gZzsYhyjIXA