Φτάνουμε στο 10 συμπληρώνοντας κουτιά

Μαθαίνουμε να μετράμε μέχρι το 10 συμπληρώνοντας κουτιά. By A. Kallionaki Original video: Getting to 10 by filling boxes Basic addition and subtraction Early Math Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=An46SYAxhtc&feature=emb_logo