Ο Sal βρίσκει το εμβαδόν δύο ορθογώνιων για να λύσει ένα λεξικό πρόβλημα. By G. Karalis Original video: Comparing areas of plots of land | Measurement | Pre-Algebra | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=ArvnBba_ogI