Πρόσθεση διψήφιων αριθμών χωρίς αναδιάταξη 2. Ο Σαλ προσθέτει 23 + 45 σκεπτόμενος την αξία της θέσης. By B. Theodoropoulos Original video: Adding two digit numbers without regrouping - Early Math https://www.youtube.com/watch?v=K5rmfHlHy20