Στην απλή πρόσθεση μάθαμε να προσθέτουμε όλους τους αριθμούς μαζί για να πάρουμε ένα συνολικό ποσό. Στην άλγεβρα, οι αριθμοί μερικές φορές συνδέονται με μεταβλητές και πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι μεταβλητές είναι ομοειδείς πριν προσθέσουμε τους αριθμούς. By G. Karalis Original video: Combining like terms introduction | Introduction to algebra | Algebra I | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=CLWpkv6ccpA