Ο Sal χρησιμοποιεί τετράγωνικες μονάδες για να δει γιατί ο πολλαπλασιασμός του μηκους των πλευρών μπορεί επίσης να μας δώσει το εμβαδον των ορθογωνίων. By G. Karalis Original video: Rectangle area as product of dimensions same as counting unit squares | Pre-Algebra | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=DRg2VCo8lP0&t=1s