Ιδιότητες των δυνάμεων και εφαρμογές 6 Original Khan Academy video: Exponent Properties 6 https://www.khanacademy.org/math/algebra/exponent-equations/exponent-properties-algebra/v/exponent-properties-6 Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL56/