Πώς να βρείτε ισοδύναμες εκφράσεις συνδυάζοντας όμοιους όρους

Sal βρίσκει ισοδύναμες εκφράσεις συνδυάζοντας όμοιους όρους και χρησιμοποιώντας την ιδιότητα διανομής. By G. Karalis Original video: How to find equivalent expressions by combining like terms and using the distributive property https://www.youtube.com/watch?v=rHNY01R2VSQ