Παράδειγμα με δυναμική ενέργεια ελατηρίου Original Khan Academy video: Spring Potential Energy Example (mistake in math) https://www.khanacademy.org/science/physics/work-and-energy/hookes-law/v/spring-potential-energy-example--mistake-in-math