Επιτάχυνση μαχητικού αερπλάνου κατά την απογείωσή του από αεροπλανοφόρο Original Khan Academy video: Acceleration of Aircraft Carrier Takeoff https://www.khanacademy.org/science/physics/one-dimensional-motion/kinematic_formulas/v/acceleration-of-aircraft-carrier-takeoff Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL5d/