Οι μεταλλικοί δεσμοί προκύπτουν από την ηλεκτροστατική έλξη μεταξύ των κατιόντων μετάλλων και των ηλεκτροκαθορισμένων ηλεκτρονίων. Η φύση της μεταλλικής συγκόλλησης αντιπροσωπεύει πολλές από τις φυσικές ιδιότητες των μετάλλων, όπως η αγωγιμότητα και η ελαστικότητα. By N. Zavras Original video: Metallic bonds | Molecular and ionic compound structure and properties | AP Chemistry | Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=N5MAFQlnu18&list=RDCMUC4a-Gbdw7vOaccHmFo40b9g