Χημικά στοιχεία Original Khan Academy video: Elements and Atoms https://www.youtube.com/watch?v=IFKnq9QM6_A Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL58/