Στρογγυλοποίηση ακέραιων αριθμών Original Khan Academy video: Rounding Whole Numbers 2 https://www.khanacademy.org/math/cc-fourth-grade-math/cc-5th-place-value-rounding-topi/cc-4th-rounding/v/rounding-whole-numbers-2 Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CL76/