Αριθμοί που λείπουν απο το 0 μέχρι το 120

Ποιοι είναι οι αριθμοί που λείπουν απο το 0 έχρι το 120 | Μέτρηση | Α' Δημοτικού | by G. Karalis Missing numbers between 0 and 120 | Counting | Early Math | Khan Academy Original video: https://www.youtube.com/watch?v=1AqkBdCBm9o&feature=emb_logo