Ρευστά (μέρος 4) - Χρησιμοποιούμε αυτά που ξέρουμε για την πίεση σε υγρά για να υπολογίσουμε το ύψος στήλης υδραργύρου Original Khan Academy video: Fluids (part 4) https://www.khanacademy.org/science/physics/fluids/v/fluids--part-4