Εισαγωγή στην έννοια του έργου και της ενέργειας 2 Original Khan Academy video: Work and Energy (part 2) https://www.khanacademy.org/science/physics/work-and-energy/work-and-energy-tutorial/v/work-and-energy--part-2 Help us caption & translate this video! http://amara.org/v/CVj4/